प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

५ अक्तूबर

दिनाङ्क
(अक्तूबर ५ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  

५ अक्तूबर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकाष्टासप्ततितमं (२७८) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकनवसप्ततितमं (२७९) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ८७ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=५_अक्तूबर&oldid=399507" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः