१५ अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकसप्तविंशतितमं (२२७) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकाष्टाविंशतितमं (२२८) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १३८ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासः सम्पादयतु

मुख्यघटनाः सम्पादयतु

जन्म सम्पादयतु

मृत्युः सम्पादयतु

पर्व, उत्सवाः च सम्पादयतु

बाह्यानुबन्धाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अगस्त_१५&oldid=476909" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्