२० अगस्त

दिनाङ्क
(अगस्त २० इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३० ३१  

२० अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकद्वात्रिंशत्तमं (२३२) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकत्रयस्त्रिंशत्तमं (२३३) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १३३ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२०_अगस्त&oldid=402590" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः