२७ अगस्त

दिनाङ्क
(अगस्त २७ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३० ३१  

२७ अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकनवत्रिंशत्तमं (२३९) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकचत्वारिंशत्तमं (२४०) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १२६ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२७_अगस्त&oldid=402604" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः