२८ अगस्त

दिनाङ्क
(अगस्त २८ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३० ३१  

२८ अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकचत्वारिंशत्तमं (२४०) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकैकचत्वारिंशत्तमं (२४१) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १२५ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२८_अगस्त&oldid=402606" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः