८ अप्रैल

दिनाङ्क
(अप्रैल ८ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३०  

८ अप्रैल-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य अष्टानवतितमं (९८) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् नवनवतितमं (९९) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २६७ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=८_अप्रैल&oldid=402684" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः