गीतोपदेशः
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

अयं भगवद्गीतायाः चतुर्दशोऽध्यायस्य गुणत्रयविभागयोगस्य त्रयोविंशतितमः(२३) श्लोकः ।

पदच्छेदः

सम्पादयतु

उदासीनवदासीनः गुणैः यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठते न इङ्गते ॥ २३ ॥

श्लोकसङ्ख्या २५ द्रष्टव्या ।

शब्दार्थः

सम्पादयतु

श्लोकसङ्ख्या २५ द्रष्टव्या ।

श्लोकसङ्ख्या २५ द्रष्टव्या ।

सम्बद्धसम्पर्कतन्तुः

सम्पादयतु

सम्बद्धाः लेखाः

सम्पादयतु
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=उदासीनवदासीनो...&oldid=418491" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्