भारतस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति जम्मूकाश्मीरराज्यम् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति कार्गिलमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कार्गिल् ।

कार्गिलनगरम्
काश्मीर रेखाचित्रे कार्गिलनगरम्
काश्मीर रेखाचित्रे कार्गिलनगरम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कार्गिलनगरम्&oldid=479246" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्