कुरुङ्गकुमेमण्डलम् (Kurung Kumey District) अरुणाचलप्रदेशराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रं पासीघाट् नगरम् ।

कुरुङ्गकुमेमण्डलम्
मण्डलम्
अरुणाचलप्रदेशराज्ये कुरुङ्गकुमेमण्डलम्
अरुणाचलप्रदेशराज्ये कुरुङ्गकुमेमण्डलम्
Country भारतम्
States and territories of India अरुणाचलप्रदेशराज्यम्
Population
 (२००१)
 • Total ८९,७१७
Website http://kurungkumey.nic.in/

जनसङ्ख्या

सम्पादयतु

२००१ जनगणनानुगुणं कुरुङ्गकुमेमण्डलस्य जनसङ्ख्या ८९७१७ अस्ति । अस्मिन् मण्डले प्रतिचतुरस्रकिलोमीटर्मिते १५ जनाः वसन्ति अर्थात् अस्य मण्डलस्य जनसङ्ख्यासान्द्रता प्रतिचतुरस्रकिलोमीटर् १५ जनाः । २००१-२०११ दशके अस्मिन् मण्डले जनसङ्ख्यावृद्धिः १११.०१% आसीत् । अत्र पुं-स्त्री अनुपातः १०००-१०२९ अस्ति । अत्र साक्षरता ५०.६८ % अस्ति ।

उपमण्डलानि

सम्पादयतु

अस्मिन् मण्डले चत्वारि उपमण्डलानि सन्ति । तानि-?

१.पालिन्

२.न्यापिन्

३.तालि

४.कोलोरियान्ग्

बाह्यानुबन्धाः

सम्पादयतु
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कुरुङ्गकुमेमण्डलम्&oldid=480146" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्