प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

२ नवम्बर

दिनाङ्क
(नवम्बर २ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०

२ नवम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकषष्ठं (३०६) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकसप्तमदिनं (३०७) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ५९ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२_नवम्बर&oldid=402956" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः