२० नवम्बर

दिनाङ्क
(Redirected from नवम्बर २०)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३०  

२० नवम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकचतुर्विंशतितमं (३२४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकपञ्चविंशतितमं (३२५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ४१ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःEdit

मुख्यघटनाःEdit

जन्मEdit

मृत्युःEdit

पर्व, उत्सवाः चEdit

बाह्यानुबन्धाःEdit