निमेन्या विडिच(Nemanja Vidić) पाद्कंदुकस्य व्यवसायिकः क्रिडकः अस्ति |

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=निमेन्या_विडिच&oldid=419236" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः