पार्ष्णिः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । पदतलस्य पृष्ठभागः पार्ष्णिः इति उच्यते । आङ्ग्लभाषायां पार्ष्णिः Heel इति उच्यते ।

Heel
A girl's heel
ल्याटिन् calx

बाह्यसम्पर्कतन्तुः

सम्पादयतु

सम्बद्धाः लेखाः

सम्पादयतु
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पार्ष्णिः&oldid=408776" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्