पेट्रोल् इति एकम् इन्धनं वर्तते । यानोपयोगी इन्धनं वर्तते । इन्धनम् एतत् भूमौ भवति । पेट्रोल् इन्धनस्य स्रोतः सीमितं विद्यते ।

पेट्रोल् इन्धनम्
पेट्रोल् पूरणकेन्द्रम्

External linksसम्पाद्यताम्

Images

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पेट्रोल्&oldid=419260" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्