लोन्गडिङ्गमण्डलम् (Longding District) अरुणाचलप्रदेशराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रं लोन्गडिङ्ग नगरम् ।

भौगोलिकम् सम्पादयतु

लोन्गडिङ्गमण्डलम् परितः ब्रह्मदेश, नागाल्याण्डराज्यम्, तिरप्मण्डलम् च सन्ति ।

जनसङ्ख्या सम्पादयतु

२००१ जनगणनानुगुणं लोन्गडिङ्गमण्डलस्य जनसङ्ख्या ६०,००० अस्ति ।

उपमण्डलानि सम्पादयतु

अस्मिन् मण्डले षट् उपमण्डलानि सन्ति । तानि-

१.लोन्गडिङ्ग

२.कनोबरि

३.पोङ्ग्चाओ

४.वक्का

५.पुमौ

६.लौनु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=लोन्गडिङ्गमण्डलम्&oldid=367416" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्