अयं वर्गः वृक्षसम्बद्धः अस्ति ।

"वृक्षाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

७ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ७ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:वृक्षाः&oldid=272786" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः