विद्यानाथः (Vidhyanatha) एकः संस्कृतस्य अलङ्कारिकः विद्यते । एतस्य कालांशः क्रिस्तशक १४ शताब्दः । एतेन

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विद्यानाथः&oldid=438472" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्