"अङ्गोला" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
'''अङ्गोला''' आफ्रीकामहाद्वीपे विद्यमानः कश्चन देशः।
'''अङ्गोला''' आफ्रीकामहाद्वीपे विद्यमानः कश्चन देशः।अङॊला गनराज्यम् दक्षिनाफ़्रिकामहाद्वीपॆ वर्ततॆ। अङॊलादॆषस्य दक्षिनॆ नमिबीया, उत्तरॆ कॊङगॊ लॊकतन्त्रीय गनराज्यम् , पूर्वॆ ज़ाम्बिआदॆष: च सन्ति। अङॊलादॆषस्य वॆलभूमी आट्लन्टिक्-महासगरॆ विध्यतॆ। लुआन्डानगरम् अङॊलादॆषस्य राजधानि कॆवलम् न, अङॊलाया: महिष्ठम् नगरम् अपि। अङॊलायाम् शिलाजस्य धात्वाकराख्यस्य बहवह: सञ्चयाहा: सान्ति। अङॊलदॆषाया: अमुक्तहस्तता दिनॆ- दिनॆ वर्धयन्ति अस्ति, परन्तु तत्र जीवनस्य विशॆषता अधःस्थ:। तत्र जीवनस्य औन्मुख्यम् , शिशुमर्त्यता-मूल्यम् अप्रशस्तॆ स्त:। अङॊलादॆष: मितव्ययेन-अवकिसत दॆष: मन्यतॆ, ऎकम् कारणम् अस्ति यत् दॆषस्य धनम् कतिचित् जना: ऎव शसन्ति।
 
* राजधानी- [[लुवाण्डा]]
१,४९५

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/263042" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्