नमस्ते,

अहं संस्कृतप्रेमी अस्मि। अत्र किञ्चित् योगदानं कर्तुम् उद्युक्त: अस्मि। अन्यभाषासु अपि यावत् शक्यं तावत् योगदानम् करोमि।

धन्यवाद:।

शुभ समयः। राम् राम्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सदस्यः:Sandeep_V_Kulkarni&oldid=182304" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्