परिचयसम्पाद्यताम्

[[सूरा अल-इखलास]] (سورة الإخلاص) [[कुरान्]] शास्त्रस्य द्वादशदधिकशततमोऽध्यायः अस्ति।

भावार्थसम्पाद्यताम्

بسم الله الرحمن الرحيم

परमकृपामयम् अपारदयाप्रदम् अल्लाहस्य नामे


1. قل هو الله احد

वद, तद् अल्लाहम् एकम्।

2. الله الصمد

२. अल्लाहम् अक्षयम् अस्ति।

3. لم يلد ولم يو لد

३. न एव तद् आजायते न च एव जनितः।

4. ولم يكن له كفواً احد

४. न च एव तस्य किमपि समकक्षम् अस्ति।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सूरा_अल-इखलास&oldid=454583" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्