हिमधावनक्रीडा (ice skating) सम्पादयतु

लघुचक्रयुते उपानहौ (बूट्) धारयित्वा हिमाच्छन्नायां भूमौ अथवा घाटिकायां धावनेन इयं क्रीडा सम्पद्यते ।

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्केटिङ्ग्&oldid=476863" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्