हंसोपनिषत्

(हंस उपनिषत् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


हंस उपनिषत् शुक्लयजुर्वेदीया उपनिषत् ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हंसोपनिषत्&oldid=408736" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः