प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


हंस उपनिषत् शुक्लयजुर्वेदीया उपनिषत् ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हंसोपनिषत्&oldid=408736" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः