प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


पश्चिमबङ्गराज्ये हावडामण्डले(Howrah) स्थितम् किञ्चन हावडा इति महानगरम् ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हावडा&oldid=419487" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः