प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


पश्चिमघट्टप्रदेशे उद्भवति एषा नदी । एषा कृष्णराजसागरस्य समीपि कावेर्या सह सम्मिलति ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हेमावती&oldid=419509" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः