१०१२ ग्रेगोरी कैलंडर स्य एकम् अधिवर्षम् अस्ति । अस्मिन् वर्षे तण्डुलाः प्रथमवारं चीनादेशं प्रविष्टवन्तः । अनन्तरं तण्डुलाः एव तत्रत्यः प्रमुखः आहारात्मकः फलोदयः अभवत् ।

घटनासम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

अज्ञात तिथिस्य घटनासम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

निधनसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्चसम्पाद्यताम्

अप्रैल-जूनसम्पाद्यताम्

जुलाई-सितंबरसम्पाद्यताम्

अक्तूबर-दिसंबरसम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

Calendopedia


सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१०१२&oldid=420186" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्