१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  

१० दिसम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकचतुश्चत्वारिंशत्तमं४४) (३४४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकपञ्चचत्वारिंशत्तमं (३४५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २१ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१०_दिसम्बर&oldid=402872" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः