प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१  

१२ मार्च-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकसप्ततितमं (७१) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्वासप्ततितमं (७२) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २९४ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१२_मार्च&oldid=403118" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः