प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  

१३ अक्तूबर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकषडशीतितमं (२८६) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकसप्ताशीतितमं (२८७) दिनम् एतत् ।एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ७९ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१३_अक्तूबर&oldid=399463" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः