१४ जून-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकपञ्चषष्टितमं (१६५) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकषट्षष्टितमं (१६६) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २०० दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासः सम्पादयतु

मुख्यघटनाः सम्पादयतु

जन्म सम्पादयतु

मृत्युः सम्पादयतु

पर्व, उत्सवाः च सम्पादयतु

बाह्यानुबन्धाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१४_जून&oldid=477305" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्