१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३०  

१६ सितम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकनवपञ्चाशत्तमं (२५९) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकषष्टितमं (२६०) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १०६ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१६_सितम्बर&oldid=403188" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः