१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३० ३१  

१८ अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकत्रिंशत्तमं (२३०) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकैकत्रिंशत्तमं (२३१) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १३५ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८_अगस्त&oldid=402584" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः