१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३०  

२९ सितम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकद्वासप्ततितमं (२७२) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकत्रिसप्ततितमं (२७३) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ९३ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२९_सितम्बर&oldid=403216" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः