१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  

३ दिसम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकसप्तत्रिंशत्तमं (३३७) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकाष्टात्रिंशत्तमं (३३८) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २८ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=३_दिसम्बर&oldid=402914" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः