बभ्रुः

वर्णः
(कपिलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

बभ्रुः एकः वर्णः अस्ति।

बभ्रुः
 — Common connotations —
चर्म, काफीपेयम्, आफ्रिकाखण्डः
About these coordinates

— Color coordinates —

Hex triplet #993300
RGBB (r, g, b) (153, 51, 0)
HSV (h, s, v) (20°, 100%, 60%)
Source [१]
B: Normalized to [0–255] (byte)
 — Some variations of बभ्रुः —
बभ्रुः (X11)
Pale बभ्रुः
मध्यमः कपिलः
गाढबभ्रुः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बभ्रुः&oldid=480972" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्