क्षाराः रसायनिकसंयोगाः सन्ति।क्षाराः तिक्ताः सन्ति। ते मसृणाः सन्ति। केचन समानाक्षाराः

  • चूर्णः
  • पल्पूलनम्
  • चूर्णोपलः इत्यादयः
चूर्णः

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसंपादित करें

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=क्षारः&oldid=409188" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्