गावल्पारा-नगरम्

(गावल्पारा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

गावल्पारा-नगरम् गावल्पारा मण्डलस्य केन्द्रः अस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=गावल्पारा-नगरम्&oldid=409207" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्