प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एकः मध्यभारतीय ग्रामः

ग्रामः कश्चन जनवसतिप्रदेशः अस्ति । अत्र सर्वे सहजं सरलं च जीवनं कुर्वन्ति । ग्रामजनाः प्रकृतिम् अवलम्ब्य जीवन्ति । पशुपालनं, कृषिः च तेषां जीवनोपायः भवति । ग्रामजनाः कष्टजीविनः भवन्ति । भारतदेशः ग्रामबहुलः देशः ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ग्रामः&oldid=409225" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः