शार्लेमन्य

(चार्लेमन इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

एकः विख्यात राजनीतिज्ञः अस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शार्लेमन्य&oldid=409758" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः