चित्रकः एकः वन्यपशुः अस्ति यः आफ्रिका-एशिया-देशयोः दृश्यते । सिंहव्याघ्रजगुआर इत्यादीनां वन्यजातीनां तुलने अयं लघुतमः अस्ति ।

अमूर चित्रकः
अमूर चित्रकः

उपजातिः सम्पादयतु

उपजातिः चित्राणि वितरणम् संख्या
अमूर चित्रकः
 
अमूर् चित्रकः दक्षिणपूर्वरूसस्य उत्तरचीनदेशस्य च प्रिमोर्ये क्षेत्रस्य मूलनिवासी चित्रकस्य उपजातिः अस्ति ।

सः कोरियाद्वीपसमूहे स्थानीयतया विलुप्तः अस्ति ।

११०

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=चित्रकः&oldid=474192" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्