प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

जर्मन इत्येषा काचित् भाषा अस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=जर्मन्_भाषा&oldid=409265" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः