प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
तारा

ताराः आकाशमध्ये ज्योतिस्रोतारः।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=तारा&oldid=409289" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः