त्वेनसाङ्गमण्डलम्

(तुऎन्सङ् मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

तुऐन्सङ् मण्डलः नागालैंड राज्ये स्थित एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः तुऐन्सङ् नगरः।

नागालैंड मण्डलानाम् नक्षा
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=त्वेनसाङ्गमण्डलम्&oldid=365797" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्