लोङ्लोङ्-मण्डलम्

(लॊङ्लॆङ् मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

लोङ्लेङ् मण्डलः नागालैंड राज्ये स्थित एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः लोङ्लेङ् नगरः।

नागालैंड मण्डलानाम् नक्षा
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=लोङ्लोङ्-मण्डलम्&oldid=365767" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्