त्रितालः

(त्रिताल: इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


त्रिताल: मात्रा: १६ करताला: - १,५,१३ खण्डा:- ४ (४+४+४+४) अक्षराणि – धा धिं धिं धा। धा धिं धिं धा। धा तिं तिं ता। ता धिं धिं धा

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=त्रितालः&oldid=409300" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्