डिब्रुगर-नगरम्

(दिब्रुगर् मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

डिब्रुगर-नगरम् दिब्रुगर् मण्डलस्य केन्द्रः अस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=डिब्रुगर-नगरम्&oldid=409280" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्