प्रत्यक्षः विदेशी निवेशः


प्रत्यक्षः विदेशी निवेशः (Foreign direct investment) भारते प्रचलितः अति महत्त्वपूर्णः निवेशप्रकारः वर्तते ।

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें