प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


ब्रह्मचर्यम् अष्टाङ्गयोगस्य यमेषु अन्यततम् ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ब्रह्मचर्यम्&oldid=409502" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः