भारतीयमानकसमयः

(भारतीयमानकसमय इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

भारतीय मानक समय (भा॰मा॰स॰) (हिंदी:भारतीय मानक समय) स॰सा॰स॰+०५:३०

भा॰मा॰स॰ सीमावर्तिदेशैः सह सम्बद्धाय महत्वपूर्णः ।

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भारतीयमानकसमयः&oldid=473958" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्