भारतीविद्यालयः देहल्याः परमोत्तमः विद्यालयः अस्ति । अस्मिन् विद्यालयॆ अनेकाः छात्राः पठन्ति ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भारतीविद्यालयः&oldid=409533" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्