मरिगांव-नगरम्

(मरिगाव् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

मरिगांव-नगरम् मरिगाव् मण्डलस्य केन्द्रः अस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मरिगांव-नगरम्&oldid=421132" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्